Asunnon arviointipalvelu

Viime aikoina on puhuttu paljon asuntojen laadusta ja kaavoituksesta.  Miten asunnon laatu ja hinta muodostuvat.  1970-luvulla tutkittiin Helsingin teknillisessä korkeakoulussa eli nykyisessä Aalto-yliopistossa asuttavuutta perusteellisesti. Tuloksissa olisi vielä tänä päivänä paljon oppimista. Teimme 1980-luvulla laajan haastattelututkimuksen asuttavuudesta ja asuintilojen muutostarpeista ensimmäisen kerran asukkaiden itsensä asettamassa kustannuspuitteessa Helsingin kaupungille ja Asuntohallitukselle. Samat mitoituksen ja perustoimintojen laadun kriteerit toimivat edelleen perusteena hyvälle, kaukonäköiselle vähimmäismitoitukselle,  josta tänään väitellään somessa melko kevein perustein.  Sen jälkeen kehitin myös Suomen ensimmäisen digitaalisen Asuntopelin, jota vähän myöhemmin käytettiin  Talopelin® kehittämisessä.  

Haluan osallistua tähän keskusteluun arvioimalla pyynnöstä ja toistaiseksi ilman korvausta asuntojen asuttavuutta tilanteessa, jossa sitä eniten tarvitaan: asunnon hankintatilanteessa, tulevalle asukkaalle ennen hankintapäätöstä.

Jos siin on asunnon osto näköpiirissä, ja jokin tietty asunto tarkastelussa, lähetän viesti ao. sähköpostiin, niin lähetän ohjeet, joilla saat asiantuntijan perustellun arvion asunnon asuttavuudesta. Analyysiin tarvitaan vähimmillään pohjapiirustus, asemapiirustus ja tietoja ruokakuntanne koosta, ja mahdollisesti muista reunaehdoista ja toiveista.

Kertyvän aineiston käytän vuorovaikutteisten suunnittelumenetelmien kehittämiseen asuntosuunnittelun parantamiseksi.  Asunnon piirustukset, asuntokunnan koko ja arvio voidaan julkaista kotisivuilla tai myöhemmin raporteissa anonyymisti, mutta mitään henkilötietoja tai yksittäisen kohteen tunnistetietoja, sijaintia tms.  ei julkisteta ilman asianomaisen lupaa.

Yrityksille voin tehdä tarjouksen vastaavasta työstä tapauskohtaisesti.

Ks. myös Talopeli® 

hello@artlabark.fi