Omakoti- ja pientalot

Tarvitsetko arkkitehdin hankesuunnittelu-, sisustussuunnittelu-, 
rakennussuunnittelu-, pääsuunnittelu tai kaavoituspalveluja?

 Pienten talojen ympäristö vaatii tavanomaista huolellisempaa suunnittelua, mutta on miljööltään inhimillisempi, ja voi olla myös ekologisempi kuin massaetuun perustuvat kaupunkiympäristöt. Lisää ihmisen mittakaavalle sopivia terveitä ja energiapihejä taloja paikallinen luonto ja muu ympäristö huomioiden!  Persoonallisen ratkaisun saa ilman turhaa hifistelyä kohtuulliseen hintaan.  Niukkuuden ekonomia on tulossa.

Hyvään alkuun päästään hankesuunnitelmalla, jossa valmistellaan tilaohjelma, yleensä omakotitaloissa Talopelin avulla, rahoituksen tarve ja suunnittelursurssit ja suunnittelutilanteen kartoitus, eli kaavatilanne ja muut mahdollisuudet ja rajoitukset.

Muuallakin kuin kaupunkien keskustoissa on ekologista asua. Pienten "syytinkimökkien" tai lisärakennusten suunnittelu on olennainen osa täydennysrakentamisen kulttuuria.  Ennen  ostopäätöksiä kannattaa tarkistaa, että suunnittelulle ja rakentamisellle on tarpeelliset resurssit ja että tontille saa ylipäätään rakentaa. Siinäkin suunnittelijasta on hyötyä. Poikkeamislupien valmistelu ja kaavamuutokset kuuluvat meillä arkkitehdin perusammattitaitoon.

Ota yhteyttä