Asemakaavat, ranta- ja kyläkaavat

Asemakaavan ja  yleiskaavan muutoksilla voimme ratkaista isompia maankäyttöongelmia tasapuolisesti maanomistajien ja ympäristön käyttäjien kanssa, mikäli kunta katsoo sen mahdolliseksi ja järkeväksi.

Esimerkiksi kylä- tai ranta- alueiden lisärakentaminen voidaan hoitaa kaukonäköisesti kaavamuutoksilla, poikkeamispäätöksillä ja viitesuunnitelmilla, mitä nyt kulloinkin tarvitaan.

Niissäkin hankkeissa vuoropuheluun tarvitaan sopivat työkalut.

 Tarvittaessa hoidetaan  myös pohjakarttojen päivittäminen.