Tulevaisuutta

Ihmisen toiminnasta aiheutuneen kestävyysvajeen ja ilmaston muutoksen  torjuminen ovat toimeliaisuuden lähtökohta  Se hyödyttää sekä asiakasta että yhteistä elinympäristöämme. On paljon hiljaista tietoa, joka hukkuu some- hälinään ja kiireeseen, kun taas kaupunki- ja yhteisöjen suunnittelu tehdään yli sadan vuoden aikaikkunassa. Sellaisia ratkaisuja ei voi perustella FB:ssa tai twitterissä. Asunnon hankkija on usein ymmällään, kun asuttavuus heikkenee ja asuntojen hinnat nousevat kohtuuttomiksi. Osittain siksi perustin muiden muassa asunnon arviointipalvelun, jotta voisin arvioida asuntoratkaisuja nopeasti ja  edullisesti, mutta ammattimaisesti ja perustuen tieteellisiin menetelmiin. Ennen rakennussuunnittelua on monesti syytä tehdä hankesuunnitelma, jossa selvitetään lähtökohdat: kaavatilanne, tilaohjelma ja alustava kustannusarvio, joiden avulla voi tehdä suunnittelusopimuksia ja lähestyä rahoittajia.

Suunnittelussa olisi jo aika siirtyä kuulemisesta aitoon vuoropuheluun.  Ajattelun tulee olla globaalia, mutta hankkeet voivat olla pieniä, ja monesti olisi syytäkin. Sen takia tutkin mm. maaseudun kuntien huoltosuhteen ja eriarvoistumisen motivoimana kotikyläkonseptia ja täydennysrakentamista suunnitteluparadigmana ja  tulevaisuuden perusyksikkönä, vaihtoehtona suurkaupungin nomenklatuuralle.

  Suunnittelu- ja kehittämishankkeille kootaan tarvittavat suunnittelijaresurssit Artlab Ark -verkostosta.