CV

2022 - 06 - 05

Matti Liukkonen

Arkkitehdin tutkinto HTTK 1980

Arkkitehti Safa


TYÖPAIKAT

 • 1972-1979 Rakennussuunnittelua: Arkkitehtitoimisto Eva ja Pertti Ingervo ja Arkkitehtitoimisto Perko & Rautamäki
 • 1974-1990 Asuntotutkimuksia ja asumistutkimuksia HTTK
 • Arkkitehtitoimisto Matti Liukkonen t:mi 1984 -2016
 • 1990-2004 Toimistoarkkitehti Keravan kaupunki, vs. kaupunginarkkitehti oman toimen ohella 2002-2003.
 • 2013 Mäntsälän kunta, yleiskaava-arkkitehti
 • Artlab t:mi 2005-2008
 • 2008 - 2013 Artlab Oy , kulttuuri ja taidealojen palvelut
 • 2013-2017 Espoon kaupunkisuunnittelu, yleiskaava-arkkitehti
 •  2021 -  Artlab Arkkitehdit Oy - oma arkkitehtitoiminta

TUTKIMUKSIA AALTO-YLIOPISTOSSA (HTKK) 1980 - 1989 (Helsingin teknillisen korkeakoulu)

 • Iisalmen Ahmonkylä. Monitoimitila-ajattelun pohjalta tehty suunnittelusimulaatio yhteistyössä Iisalmen kaupungin ja asukasviiteryhmän kanssa. Ks. julkaisut UAMU-tutkimus.
 • Tuusulan Häriskylä. Asukaslähtöiseen osallisuuteen perustuva kyläprojekti. (UAMU-projekti)
 • HITAS-asuntosuunnitteluratkaisut. Tutkimuksen perusteella laadittiin viimeiset Arava-suunnitteluohjeet ja Helsingin kaupungin hitas-suunnitteluohjeet 1980-luvun lopulla. (Ks. julkaisut) Tutkimuksessa asukkaat ottivat ensi kerran pelimuodossa kantaa kustannuspuitteeseen.

RAKENNUSSUUNNITELMIA 1970 - 2020

1972-1980 


 • Kultakeskus, Hämeenlinna (Ark.tsto Eva ja Pertti Ingervo)
 • Sompion yläaste ja Keravan lukio, perusparannus ja laajennussuunnitelma (Arkkit.tsto P&R)
 • Karjaan ruotsin- ja suomenkielisen peruskoulun ja lukion tilojen käyttösuunnitelma (Arkkit.tsto P&R)
 • Porvoon matkailualan oppilaitoksen peruskorjaussuunnitelma (Arkkit.tsto P&R)
 • Kirkkonummen koulukeskus, peruskorjaus ja laajennus (Arkkit.tsto P&R)
 • Sjökullan ala-aste, käyttösuunnitelma ja luonnokset (Arkkit.tsto P&R)
 • Kirkkonummen haja-asutusalueen koulujen käyttösuunnitelma (Arkkit.tsto P&R)
 • Korson monitoimitalo, luonnos (Arkkit.tsto P&R)
 • Kuumolan yläaste ja Turengin lukio, muutos- ja perusparannussuunnitelmat (Arkkit.tsto P&R)

Suunnitelmat Iisalmen kaupungille 1981 -1982

 • Juhani Ahon koulun peruskorjaus
 • Kirjastoauton ulkovärityssuunnitelma
 • Partalan koulun peruskorjaus ja laajennus, Iisalmi 1982
 • Otavan koulun peruskorjaus (suunnittelija Vivi Lönn)

 Pientalosuunnitelmia 1984 - 2023

 • Yksityistalo Villa Kalliokoski , Hämeenlinna 1983
 • Asunto Oy Ahmonranta, Iisalmi 1989 . 7 asunnon rivitalo
 • Villa Winding 1992, loma-asunto Ahvenanmaan saaristossa.
 • Talo West 1992. Tasakattoinen tiiliparitalo muutettiin harjakattoiseksi
 • Yksityistalo Iisalmessa 1983, Villa Ryhänen.
 • Vihdin ekokyläprojekti 2007- 2012 , projektin johtaja.
 • Linnanniitun palvelukeskus. 3500 kem2 palvelukeskus. Pääpiirustukset ja urakkakuvat.
 • Sahtikuja 24-28, 2008 3 omakotitalon ryhmärakentamishanke Helsinki
 • Wanha Raatesalmi- kehittämiskonsepti ja maaseutumatkailutilaksi.
 • Villa Raatesalmi, 2010 Kuusamo, Vanhainkodista loma-asunto 300 kem2
 • Raatesalmi 2008-2010, Kuusamo. Työnjohtajan asunnon muuttaminen majoitus- ja yhteistiloiksi.
 • Artlab Productions - AV-studiotilat vanhaan tuotantotilaan2012-2013.
 • Rågö -Vapaa-ajan rakennuksen laajennus ja sauna Snappertunassa 2018-2022
 • Villa Ulla, Vihdin ekokylä 2023

KAUPUNKISUUNNITTELU JA KAAVOITUS

Keravan yleiskaavat 1990 - 2004

 • Keravan viheralueiden yleiskaava (oikeusvaikutteinen)
 • Taajama-alueiden yleiskaava, oikeusvaikutukseton
 • Jokivarren osayleiskaava, oikeusvaikutteinen
 • Kaskelan osayleiskaava, oikeusvaikutukseton
 • Keravan keskustan osayleiskaava, oikeusvaikutukseton
 • Yleiskaava 2020, kokonaisyleiskaava, KV kesäkuu/2004

Asemakaavoja ja siihen liittyviä aktiviteetteja  1990-2004

 • Kanniston alueen asemakaavanmuutos, asuntokortteli
 • Ahjon keskusta-alueen asemakaava
 • Saleniuksenmäen asemakaavanmuutos, asuntoalue
 • Sariolanmäen asemakaavanmuutos,
 • Ahjo-projekti 1990-1993, asumisen laadunohjauskriteerit ja laadun seurantamenetelmän kehittäminen
 • Ahjon keskusta-alueen kehittämisohjelma ja asemakaavat 1998-2002. Kaavoilla muodostuu Ahjon alueen keskusta. Yhteistyö mm. rakennuttajien kanssa.
 • Lukuisia asemakaavoja, idea- ja hankesuunnitelmia koskien mm. kaupungin keskustaa, esim. keskusta-markettien ympäristövaikutusten arviointityön ohjelma ja ohjaus 1996, keskustan kehittämissuunnitelma 2003.
 • Lentomelun seurantaryhmien työskentelyyn osallistuminen
 • Oikorata- ja Tikkurila-Kerava kaupunkiratahankkeen ympäristövaikutusten arviointityöryhmä
 • Ympäristöministeriön liikennemelutyöryhmän (LIME) jäsen (Ympäristöministeriö 2001).
 • Kuntayhteistyö Keski-Uudenmaan kunnissa
 • Yhteydenpito maakuntaliittoihin.
 • Hyvinvointikertomus-projektityöryhmä, STAKES 2001
 • Helsinki-Porvoo (Hespo) maakuntakaava- työryhmä.

Muita hankkeita 1990-2004:

 • Poikkeamislupapäätökset ja rakennuslupien valmistelu Keravalla 1990-2004.
 • Keravan Musiikkiopiston laajennus, hankesuunnitelma 2004
 • "Clay and Welfare", ESR-rahastolle yhteistyössä Keravan vankilan kanssa tehty projektihakemus. Suunnitelma syrjäytyvien kuntouttamis- ja työllistämispolusta käyttäen hyväksi Keravan Suojakotiyhdistyksen rakennushankkeita 1996-7. Hanke pääsi varasijalle.
 • Kumppanuus-projektin EU - hakemus Keravan osalta.
 • Osallisuushanke, hakemus ja rahoituksen tultua ensimmäinen vuosi 1998- 99 projektipäällikkönä. Hankkeessa mm. yhdistettiin koulutusviraston johdolla paikallisia toimijoita Ahjon alueen vuorovaikutteisen kaavoituksen vahvistamiseksi.

Asemakaavoja 2004 - 2013

 • Raviradan asemakaavan muutos , Tuusula
 • Ristikiventien asemakaava ja asemakaavan muutos, Tuusula
 • Moukarinkujan asemakaavanmuutos, ehdotus, Tuusula
 • Kulomäentien asemakaava ja asemakaavanmuutos, ehdotus, Tuusula
 • Rajalinnan asemakaava ja asemakaavanmuutos, luonnos, Tuusula
 • Sälinkään osayleiskaavaluonnos, Mäntsälä

Yleiskaava-arkkitehti Espoon kaupunki 2013 - 2017

 • Espoon Pohjois- ja keskiosien yleiskaavan visio
 • Pientaloalueiden täydennysrakentamisen strategia

Muita kaavoja

 • Laakasalon ranta-asemakaava Loppi 2021
 • Honkarinteen ranta-asemakaava  Loppi 2022

ARTLAB OY -LUOVIEN ALOJEN YHTEISÖLLINEN TYÖTILA 2005 - 2013

Perustaja, pääomistaja, CEO

 • Artlab välivuokrasi tiloja luovien alojen työntekijöille. Artlab sijaitsee Helsingin Vallilassa. Parhaimmillaan sillä oli noin 3500 neliötä vuokrattavaa tilaa vanhassa lääketehtaassa. Artlab oli ilmeisesti suurin ja ensimmäinen yksityisissä tiloissa yksityisesti toimiva yhteisöllinen työtilaklusteri, joka ei saanut mitään julkisen sektorin tukea. Artlabissa oli noin 20-30 artlablaista kuvataiteilijaa sekä noin sata muuta eri kulttuurialojen ammattilaista ja harrastajaa. mm. lukuisia eturivin elokuvan tekijöitä, ohjaajia, käsikirjoittajia, leikkaajia, muusikoita.
 • Artlab AV-studio, tuottajana äänityksiä ja mm. lyhytelokuvia("Saurofoniaa-sarja.)
 • Artlab-galleria 2008-2010. Taidegalleria.
 • Artlab-verkosto, kansainvälinen taiteilijoiden ja kulttuurityöntekijöiden verkosto.
 • Artlab-seminaarit ja tapahtumat artlablaisille esiintyjille
 • Tutkimusyhteistyö Cuporen ja Työterveyslaitoksen sekä Työsuojelurahaston kanssa. Tutkimuksen tulokset julkaistu mm. raportissa "Pia Houni-Heli Ansio "Taiteilijan työ, ja dokumenttielokuva "Taiteilijan työ" (ohjaus Janne Laiho, ArtlabProductions).
 • Yhteistyökumppaneita: Nuorisotutkimusverkosto, Autismi-säätiö vajaakuntoisten työllistämiseksi.
 • Yhteistyö kirjallisuus- ja kulttuurilehti Särön kanssa.
 • Artlab Oy ja Artlab Studio (ks. www.artlab.fi) jatkavat kulttuurin ja taiteen edistämistä audiovisuaalisen alan edellä kävijöinä.

JULKAISUJA 1975-

• Opiskelijoiden asuminen, SYL-julkaisu 1975, tutkimus ja raportti

• AKE eli Asumisratkaisujen kehittäminen (Laapotti - Liukkonen - Pöyry) 1982, Otaniemi TKK 1982.

• Laser -82 (Laapotti-Liukkonen) laadunseurantatutkimus AH:n tuotannosta.

• Hitas-asuntosuunnitteluratkaisut 1981-1986 (Liukkonen - Pyykönen) 1988, HTKK 1989. Sen avulla valmisteltiin viimeiset Arava-suunnitteluohjeet.

• Uusien asumismuotojen kehittämiskokeilu 1989.

• UAMU-tutkimus, miljöö-2000-julkaisuja, TKK 1989

• Kuka maksaa, palvelujen laatu ja kustannukset Keravan Ahjossa1996

• Asukkaat asumisoikeusasuntojen suunnittelussa, Helas 1997.

• Keravan Ahjon kehittämisohjelma, Kerava 2000,

• Vihdin ekokylän loppuraportti 2012, Uusmaalaisen kylän malli.

• Espoon pientaloalueiden täydennysstrategia - julkaisematon luonnos

• Pientaloalueiden täydentämisen strategia - luonnos blogikirjoitus

• Uusmaalaisen kylän malli, 2010, yhteistyössä Uudenmaan liiton kanssa

• Kotikylä 2030, tulevaisuuden kylän malli - blogikirjoitus

KONSEPTEJA JA HANKESUUNNITELMIA

 • Suomen ensimmäinen digitaalinen asuntopeli, Aspeli 1995
 • Kaavatalous konseptina. Espoon kaupunginjohtajan innovaatiokilpailussa II kunniamaininta 2016
 • Naapuruuskeskus,tulevaisuuden kylän ja palvelutalon malli 2013
 • Kotikylä - Uusmaalaisen kylän malli 2010
 • Pientalojen täydennysrakentamisen strategia. luonnos Espoo 2015-16,  yhteistyöprojekti Aalto-yliopiston kanssa.
 • Niemen kylä -Kehitysidea ekologiseksi kyläksi Sammatin Lönnrot-opiston yhteyteen 2018
 • Pientaloalueiden etätyöpajat pientalomyynnin kiihdyttäjänä, projekti-idea 2018
 • Poikkeamispäätösten valmistelua ja hankesuunnitelmia 30 vuosikymmenen aikana.

MUUTA

 • Iisalmen Ahmonkylä-opiskelijatyönäyttely Iisalmen Raatihuoneella 1983. Näyttelyn järjestäminen ja esittelyt kaupunkilaisille ja valtuustolle Ahmonkylä-projektin yhteydessä.
 • Kilpailuvoitto Suomen osakilpailussa liittyen Habitat II-konferenssin yhteydessä järjestettyyn maailmanlaajuiseen Best Practices-kilpailuun1996. Kohteena Iisalmen kehitysyhteistyöpaja
 • Stakes:n yhdyskuntasuunnittelun erityisasiantuntija 1998-2000.
 • Akvarellinäyttely Malmin kirjastossa 2004.
 • Taidenäyttelyt Artlabissa 2005 - 2013.

Luottamustoimia

 • Suomen arkkitehtiliiton (Safa) rakennussuunnittelun toimikunta
 • Future Home Instituutin johtoryhmä, Arabianranta 1997
 • STAKES, erityisasiantuntija, yhdyskuntasuunnittelu 1996-2000
 • RIBS-talotekniikan kehittämisprojektin johtoryhmä Suomen arkkitehtiliitonpön edustajana.